10/2008: Kestävä kaupunkirakenne – mitä tiedämme, mitä haluamme?

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura ja Yhdyskuntasuunnittelun Seura järjestävät yhdessä avoimen keskustelutilaisuuden

Kestävä kaupunkirakenne – mitä tiedämme, mitä haluamme?

maanantaina 20.10.2008 klo 17 Tieteiden talossa Kirkkokatu 5

Kaupungin ja kaupunkirakenteen kestävyyttä on viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa pohdittu linjalla puutarhakaupunki vastaan betonikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen näkökulmista kyseessä on kuitenkin paljon moniulotteisempaa tarkastelua vaativa teema. Keskustelussa pyritään tuomaan esiin haasteita ja mahdollisuuksia kaupunkitutkimuksen ja käytäntöjen suhteesta. Kyse on myös siitä, millainen on kaupunkirakenteiden tulkintojen kautta avautuva kuva tulevaisuuden kestävän kaupunkikehityksen toivotuista tekijöistä.

Puheenvuorot:

Jari Niemelä, kaupunkiekologian professori, Helsingin yliopisto
Heli Marjanen, talousmaantieteen professori, Turun kauppakorkeakoulu
Pasi Mäenpää, kaupunkikulttuurin tutkija, VTT, Helsingin yliopisto

Kommentit:

Aila Korpivaara, yliarkkitehti, Ympäristöministeriö
Juha Kostiainen, dosentti, viestintä- ja kehitysjohtaja, YIT oyj
Georg Dolivo, kulttuurijohtaja, Espoo

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!