05/2012: Kaupunki kuvassa – Kaupunkitutkimuksen päivät 2012

Kaupunkitutkimuksen päivillä 2012 keskustellaan kuinka kaupunkia voidaan tarkastella kuvien, mielikuvien ja visioiden kautta. Päivien seitsemässä työryhmässä tarkastellaan kaupunkia ja kaupunkikuvaa arvojen, eri asukasryhmien ja vierailijoiden näkökulmasta, historiallisena jatkumona, tulevaisuuden visioina, arjen käytäntöinä, sekä erilaisten tutkimusmenetelmien ja -aineistojen käytön näkökulmasta. Järjestyksessään kymmenensillä päivillä huomioidaan myös meneillään oleva Helsingin juhlavuosi 200-vuotiaana Suomen pääkaupunkina ja maailman designpääkaupunkina.

Pääluennoitsijoina toimivat Laura Kolbe (Helsingin yliopisto), Dirk Schubert (HafenCity Universität) ja Göran Therborn (University of Cambridge).

Kaupunkitutkimuksen päivillä järjestetään lisäksi kaupunkiaiheinen kirjallisuuspaneeli ja jaetaan palkinto vuoden 2011 parhaasta kaupunkitutkimusta käsitelleestä tieteellisestä artikkelista.

Ks. päivien ohjelma: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

Ilmoittautuminen on avattu ja jatkuu 20.4.2012 saakka osoitteessa: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ilmoittautuminen.shtml

Tervetuloa!

Kaupunkitutkimuksen päivien 2012 tieteellinen toimikunta

Lisätietoja: Suvi Talja Tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja suvi.talja (at) helsinki.fi, 050 466 1517

Järjestävien seurojen www-sivut:
Suomen kaupunkitutkimuksen seura(SKTS) http://www.kaupunkitutkimuksenseura.fi/
Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) http://www.yss.fi/
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) http://www.ays.fi/