03/2014: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Esitelmäkutsu/CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä Tieteiden Talolla 5.-6.5.2014. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus, jota lähestytään ohjelmassa monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen päivillä luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus -palkinnon saaja (julkistetaan päivillä). Alustavaan ohjelmaan voi tutustua osoitteessa kaupunkitutkimuksenpaivat.net.

Tutkijat ovat tervetulleita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin, joihin toivomme myös käytännön ja tutkimuksen sekä tieteen ja taiteen rajapintaa tunnustelevia esityksiä. Päivillä kokoontuu kymmeneen temaattista työryhmää, joiden lisäksi tarjolla on mahdollisuus posterinäyttelyyn osallistumiseen. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien puheenjohtajille 21.3.2014 mennessä (tarkemmat ohjeet: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/). Työryhmien teemoja ovat:

1. Vuorovaikutus, kehot ja kaupunkirytmit
2. Kaupunki kehona – ihmiskehon ja rakennetun ympäristön suhde kaupunkisuunnittelussa
3. Epäkonventionaalista liikettä tilassa: Kaupunkitilan antagonistiset haltuunotot
4. Arkinen vastarinta: keho, tila ja poliittinen toimijuus
5. Digitalisoituvan kaupungin rihmastomainen kehollisuus
6. Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa
7. Kehollisuus ja luontosuhde kaupunkiympäristössä
8. Queer Bodies in Queer Cities
9. Kehollinen kaupunki taiteen ja tieteen dialogina
10. Kaupunkitutkimuksen graduryhmä

Päivien järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS). Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Tieteellisen toimikunnan puolesta, Kirsi Pauliina Kallio (AYS pj.)

Yhteydenotot: kaupunkitutkimuksenpaivat@gmail.com