04/2014: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä Tieteiden Talolla 5.–6.5.2014. Päivien järjestelyistä vastaa Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) yhteistyössä Suomen kaupunkitutkimuksen seuran (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) kanssa. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus, jota lähestytään monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista monitieteisissä työryhmissä. Päivien kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen tapahtumassa luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus -palkittu (julkistetaan päivillä). Yhteiskunnallisen tervehdyksen päiville tuo europarlamentaarikko ja Viherympäristöliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Kaupungit ovat maantieteellisiä alueita, historiallisia rakenteita, hallinnollisia yksiköitä sekä tietynlaisten elämäntapojen ja toimintojen konteksteja. Ennen muuta ne ovat elettyjä paikkoja; vasta ihmiset tekevät materiaalisesta keskittymästä kaupungin. Kaupungin tekijöinä ihmiset toimivat erilaisissa rooleissa: työntekijöinä, kuluttajina, suunnittelijoina, kansalaisosallistujina, julkisen tilan käyttäjinä, asukkaina, koululaisina, arkkitehteinä, koiranomistajina, kunnanvaltuutettuina, yrittäjinä, anarkisteina, autoilijoina, turisteina, ja niin edelleen. Kaikille näille rooleille, kuten kaupunkielämälle yleensä, on ominaista kehollisen ilmaisun, liikkeen ja kohtaamisten kautta tapahtuva toiminta.

Vuoden 2014 Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan kaupunkien kehollisuuden eri ulottuvuuksia ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kuinka kehollisuus muovaa kaupunkitilaa ja kaupunki kehollisuutta? Miten kehollisuuden kokemukset kaupungissa/kaupungista ovat muuttuneet tultaessa esimodernista moderniin ja myöhäismoderniin aikaan? Miten eri ihmisryhmien välinen yhdenvertaisuus ja erilaisuus ilmenevät kehollisessa kaupungissa? Millaisille kehoille kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan? Millaisia kehollisia ilmaisutapoja yksilöt käyttävät kommunikoidessaan omia näkemyksiään ja asenteitaan (puoli)julkisessa tilassa? Keiden kehollinen panos tarvitaan kaupungin uusiutumiseen ja muuttumiseen? Miten ei-inhimillinen kehollisuus vaikuttaa urbaanin elämän muutokseen? Millaista kehollisuutta erilaiset kaupunkitilat kutsuvat esiin, tuomitsevat, sallivat ja haastavat?

Päivien ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/